Home
Overzicht natuurkunde

Eenvoudige gevallen van interferentie en diffractie


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Michelson interferometer
Zoneplaat
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties