Home
Overzicht natuurkunde

Relativiteit (deel 2)


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties
Werkblad over de reeksontwikkeling van de lorentzfactor
Extra opgave: deeltje dat uiteen valt in twee deeltjes

Kernenergie (door J.W. Middelink)
Uitwerkingen van de opgaven van 'Kernenergie'
Voorbeeldtoetsen Kernenergie