Home
Overzicht natuurkunde

Practicum algemeen


Theorie
Stapsgewijs een grafiek in excel maken
Opdrachtje met excel
Bepaling van de gravitatieversnelling met een slinger met gebruik van excel