Home
Overzicht natuurkunde

Magnetisme


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Extra oefenmateriaal: invulschema
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties