Home
Overzicht natuurkunde

Lenzen


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Extra oefenmateriaal: invulschema
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties
Opgaven voor havo (par. 5 en 7)