Home
Overzicht natuurkunde

Wet van Snellius


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Extra oefenmateriaal: invulschema en doorrekenen stralengang door prisma
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties