Home
Overzicht natuurkunde

Elektriciteit (deel 2)


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Extra oefenmateriaal: invulschema en examenopgave havo
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties
Een aantal opgaven voor havo
Werking Van de Graaff generator