Home
Overzicht natuurkunde

Gassen en dampen


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Extra oefenmateriaal: drinkende vogel
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties
De werking van een eenvoudige heteluchtmotor