Home

Natuurkunde


Inleiding in de natuurkunde
Licht
Druk
Drijven en zinken
Wet van Bernoulli
Elektriciteit (deel 1)
Stoffen en moleculen
Warmte
Trillingen en geluid
Trillingen en geluid wiskundig
Draaiende voorwerpen

Elektronica
Krachten
Gassen en dampen
Elektriciteit (deel 2)
Wet van Snellius
Lenzen
Versnellen en vertragen
Magnetisme
Arbeid en energie
Radioactiviteit
Golven

Relativiteit (deel 1)
Relativiteit (deel 2)
Modelleren
Eenvoudige gevallen van interferentie en diffractie
Holografie
Wisselstromen
Een beetje quantummechanica
Wat losse bestanden
Practicum algemeen
Links