Home
Overzicht natuurkunde

Wat losse bestanden


Tralie
Harmonische trilling
Waterstofatoom (oplossen van de Schrödingervergelijking)
Quantum 1: Dualistisch karakter van licht en deeltjes
Quantum 2: Onbepaaldheidsrelaties van Heisenberg
Quantum 3: Schrödingervergelijking
Quantum 4: Potentiaalput, potentiaalsprong en tunneleffect
Een paar onderwerpen uit de astrofysica
Ombouwen van formules (voor onderbouw)