Home
Overzicht natuurkunde

Relativiteit (deel 2)


Theorie (met opgaven)
Uitwerkingen van de opgaven
Practica
Voorbeeldtoetsen
Suggesties voor demonstraties
Werkblad over de reeksontwikkeling van de lorentzfactor
Kernenergie (door J.W. Middelink)
Uitwerkingen van de opgaven van 'Kernenergie'
Extra opgave: deeltje dat uiteen valt in twee deeltjes