Home

Natuurkunde


Inleiding in de natuurkunde
Licht
Druk
Drijven en zinken
Wet van Bernoulli
Elektriciteit (deel 1)
Stoffen en moleculen
Warmte
Trillingen en geluid
Trillingen en geluid wiskundig

Draaiende voorwerpen
Elektronica
Krachten
Gassen en dampen
Elektriciteit (deel 2)
Wet van Snellius
Lenzen
Versnellen en vertragen
Magnetisme
Arbeid en energie

Radioactiviteit
Golven
Relativiteit (deel 1)
Relativiteit (deel 2)
Modelleren
Eenvoudige gevallen van interferentie en diffractie
Holografie
Wisselstromen
Wat losse bestanden
Practicum algemeen
Links